Thành lập công ty tnhh

Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Việt Nam có rất nhiều dịch vụ, để chọn được 1 dịch vụ thành lập công ty tnhh uy tín là 1 điều khá khó khăn.
Bởi tính chất và nghiệp vụ trong việc thực hiện thành lập công ty tnhh, nên việc thành lập công ty không chỉ đơn giản là thành lập mà còn rất nhiều vấn đề khác xoay quanh việc thành lập công ty tnhh.
Thành lập công ty tnhh bao gồm: thành lập công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh 2 thành viên,...
Vậy để thực hiện việc thành lập công ty tnhh bạn phải làm những gì?

I. Tại sao bạn nên chọn dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Coeus Law:

 • Tư vấn miễn phí thủ tục thành lập công ty tnhh khi chưa ký hợp đồng 
 • Hỗ trợ khách hàng các vấn đề về thuế và nhân sự sau khi thành lập công ty tnhh. 
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến kế toán, hành chính, kế hoạch phát triển doanh nghiệp. 
 • Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, kế toán, tài chính, thuế. Tư vấn pháp lý miễn phí

II. Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh 02 thành viên trở lên

 • Đối với thành phần hồ sơ, bao gồm: 
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp- BM-HAPI-14-03 
 • Dự thảo Điều lệ Công ty; 
 • Danh sách thành viên công ty - BM-HAPI-14-06 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân; 
 • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố), kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức ; 
 • Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

III. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU:


 • a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
 • 1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp - BM-HAPI-14-02 
 • 2. Dự thảo Điều lệ Công ty; 
 • 3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực 
 • 5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

IV. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
 • 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-02 
 • 2. Dự thảo Điều lệ Công ty.
 • 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: - Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; 
 • 4.Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); 
 • 5. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức và quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên; kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của những người đại diện theo uỷ quyền. BM-HAPI-14-09 
 • 6. Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty. 
 • 7. Các loại giấy tờ khác: - Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu đối với người được uỷ quyền. - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận được tư vấn tốt nhất.

No comments:

Post a Comment